Seniorgruppa


Seniorgruppa

 

Seniorgruppa er et samarbeid mellom enheten for Arbeid og

Kvalifisering ( AOK) og Omsorgstjenesten for funksjonshemmede ( OmFu) i Larvik kommune.

Bakgrunnen for gruppa er et økende behov for tjenester til eldre

utviklingshemmede. Denne gruppa vokser i takt med eldre bølgen, og inntil nå har tilbudet vært begrenset.

Gruppen ”eldre utviklingshemmede » er stor og varierer i forhold til utfordringer. Seniorgruppa skal møte disse utfordringene.

For noen av de eldre brukerne på AoK vil det være behov for et

roligere dagtilbud. I tillegg gir vi et dagtilbud til brukere i OmFu som ikke lenger er yrkesaktive.

 

Samarbeidet retter seg mot tjenestemottakere som allerede har  tjenester fra AoK, men også utviklingshemmede som har blitt pensjonister og er tilknyttet OmFu. Samarbeidet inkluderer også integrering av tjenesteytere fra begge enhetene.

1. Alder: Mennesker med utviklingshemming over 50 år og personer med Down syndrom over 45 år, samt for dem over 67 år.

2. Endret arbeidsevne: fortere sliten, redusert produksjonsevne, helsemessig tilstand, generell alderssvekkelse.

 

Seniorgruppas mål er:

Gi seniorbrukere i AoK og OmFu et behovstilpasset dagtilbud

gjennom:

-sosialt fellesskap

-trygghet

-trivsel

-omsorg

-tilpassede aktiviteter som bl.a. sang / musikk, baking, enkel trim, vedsaging og turer.

 

AoK postens utsendte medarbeider Marita tok en prat med Vigdis Sjøblom på Seniorgruppa.

 

Hva gjør dere på seniorgruppa?

Vi bruker mye tid på og prate sammen, vi snakker om

hverdagsting, om hva vi skal i helgen og hva som står i avisa og ting som engasjerer oss. Noen aktiviteter er puslespill, yatzy pakke briketter, male krabbesnører gule og blå, vi går turer og kjører

turer, og noen er med på aktiviteter som sykehjemmet arrangerer. Sigmund er makuleringsmester. Noen gutter sager, kløver, og

pakker ved. Vi er opptatt av at alle føler trygghet, samhold, og tilhørighet. Vi har ingen produksjonskrav.

 

Når startet Seniorgruppa?

Vi startet i september 2005

 

Hvordan trives dere på seniorgruppa? Veldig bra! Hver dag så er det en som sier jeg har det så bra her.

 

Hvor mange er det som jobber her?

Med alle som jobber i seniorgruppa så er vi 27 stykker til sammen. Noen av de ansatte jobber også i boligene, da kommer de klokken 10.00