FRA SKOLE TIL ARBEIDSLIV


Gruppen vi nå skal ta for oss nå er veldig ny.

Den ble startet i august 2011.
Gruppa består av 4 ungdommer fra 20 til 24 år samt 2 ansatte.
Gruppen er dannet fordi de skal gjøre overgangen
fra skole til arbeidsliv tryggere.
Daglig gjøremål består av trening med bokstaver,
matlaging, spill, biblioteket, lese og trene seg opp til å vente på
tur med mer og opplæring i data samt å lære seg noen nytt.
Gruppen møtes hver tirsdag. Hovedmålet for gruppen er å ha en litt annerledes dag for medlemmene.
Alle i gruppa er ellers i andre grupper på AoK.En viktig årsak til
gruppen er dannet er for å gjøre det lettere å gå fra skolehverdagen
og inn i arbeidslivet, noe som er en stor forandring i livet.
Dette er et veldig viktige mål for gruppen.
Dette for fremme best mulig integrering i arbeidslivet.
Ungdommene trenger også å bli kjent og trenger også trening i
rutiner som er en viktig del av hvordan de skal fungere i de andre gruppene.
Det er forskjellige ønsker for gruppa, men alle gir uttrykk for at de trives i gruppa.