Google Maps Bilen


Google maps bilen er en bil som tar bilder i 360 grader i veiene rundt i verden og som legges ut på google kartet, såkalt Street wiew, Google Street Wiew ble lansert i 2010. Bildene knipses på dagtid og ikke når det er rengvær, men det skaper oppstyr blant folk er at bilden kan tas så pass høye punkter at det ikke hjelper å ha hekker og gjerder i private eiendommer for å hindre innsyn, fordi kameraet på bilen sitter på ett høyt stativ som er festet på taket på bilen.

 

Planen var egentlig at Street wiew skulle være et videokart av verden, men det viste seg å være mere komplisert en først antatt, mens stillbilder med korte mellomrom var mye mer stabilitet og bedere