Hurdalseter del 1 & 2


 

Om senteret

Hurdalsenteret har 58 rom og 28 av rommene er store værelser som også egner seg for evt,rullestolbrukere.

Vi befinner oss i naturskjønne omgivelser ved Hurdalsjøen,

ca 1 times kjøring nord for Oslo og 30 min fra Gardemoen.H

 

Hurdalsenteret tilbyr komplett trening, utprøving og opplæring i syns og mestringsfagene ved rehabilitering for synshemmede.

 

Senteret har flere samarbeidspartnere blant leverandører

og offentlige fagmiljøer.

Senterets kompetanse på tilrettelegging er etterspurt av

samfunnsplanleggere, arkitekter og rådgivere.

Senteret har flere eksempler som er et resultat av prosjekt utvikling hvor den synshemmede selv har deltatt i utforming og design.

Sanse – og opplevelsespark med skiltdesign.

 

Senteret har flere samarbeidspartnere blant leverandører  og offentlige fagmiljøer. Senterets kompetanse på tilrettelegging er etterspurt av samfunnsplanleggere, arkitekter og rådgivere. Senteret har flere eksempler som er et resultat av prosjekt utvikling hvor den synshemmede selv har deltatt i utforming og design.

 

 

Lek og friluftsområder

Elektronisk skytebane med treningsløyper

Taktil kartproduksjon for orientering .

 

Bruk kontaktskjema for bestilling av omvisning eller forespørsel om ledig kapasitet for din konferanse, møte eller aktivitetsopphold hos oss.

 

 

Kurs

Rehabiliteringsavdelingen i Norges blindeforbund arrangerer rehabiliteringskurs for blinde og svaksynte. Kursene er finansiert gjennom NAV Arbeids – og velferdsforvaltningen) og Norges blindeforbund. Det må foreligge legeerklæring som viser at kursdeltakeren er synshemmet.

 

Kurstilbudet

Kursene holdes ved våre tre sentre, Evenes syn- og

mestringssenter som dekker Nord – Norge, Solvik syn – og mestringssenter på Vestlandet og Hurdal syn – og mestringssenter som dekker resten av landet.

 

Grunnkurs

 

Grunnkurset varer i 11 dager. Fra mandag til fredag uken etter ( Hurdal syn/ mestringssenter), eller fra torsdag til onsdag to uker senere ( Evenes syn – og mestringssenter). Mange av deltagerne har tidligere vært på introduksjonskurs, men dette er ingen forutsetning for og få delta på grunnkurs. Målet er at man klare seg så selvstendig som mulig i hverdagen. Mesteparten av

undervisningen handler  om kartlegging og opptrening av praktiske ferdigheter. Det undervises i praktiske fag som ADL  (aktiviteter i dagliglivet), IKT, punktskrift, kunst og håndverk, mobilitet samt

fysisk aktivitet. I tillegg legges det stor vekt på de følelsesmessige sidene ved å oppleve et synstap.

 

1. Påbygningskurs

Dette kurset bygger videre på grunnkurset og har samme varighet.

 

2. Påbygningskurs

Dette kurset bygger videre på 1. påbygningskurs og har samme varighet.