Intervju med Vedlikeholdsgruppa


Intervju med     Vedlikeholdsgruppa

Vi er ca 17 stykker som jobber på Vedlikeholdsgruppa.

Vedlikeholdsgruppa er delt i to: ”innegruppa” og ”utegruppa.”

Vi gjør mange forskjellige oppdrag. Vi klipper plen, planter,

skifter hjul, enkle snekkeroppdrag, rydder, måker, maler og

annet forfallent vaktmesterarbeid.

Innegruppa har Nam ansvaret for. Han er snekker og har

ansvaret for oppdrag inne på huset.

Utegruppa har Dag Einar ansvaret for. De har faste kunder og oppdrag . De faste oppdragene går ut på gressklipping,

snømåking etc.

Dag Henning er avdelingsleder for Vedlikeholdsgruppa

Vedlikeholdsgruppa drar på 2 velferdsturer i året til Sverige. Gruppa får snart ny bil. Det er en 10 – seter, egen minibuss med lasterom, så de slipper å kjøre flere biler når de skal ut på oppdrag.

Hvis alt går etter planen kommer den til jul!