LAURVIG HOSPITAL


Dette er den byggingen som står ved siden av Larvik kirke.
Den står her i dag og er bygget av mur.
Det stod en stor trebygging der som stod ferdig allerede i 1736, som var eid av greve Ferdinand Anton.
Danskjold Laurvig startet hospitalet i sin tid.
Hospitalet var for alle svake i samfunnet og enker etter arbeidere som jobbet for greven.
De fikk penger, mat og husly av greven.
Det ble ansatt 1 vedhugger, bestyrer og en slags vaktmester.
Ettersom årene gikk begynte byggingen å bli brannfarlig,
men manglet penger til å bygge noe nytt.
De prøvde å selge hospitalet to ganger på auksjon. På den
første auksjonen kom det ingen. Alt så da litt mørkt ut,
men de bestemte da at de skulle prøve selge ved å ha en ny auksjon. Da møtte det opp en mann som kjøpte Hospitalet i planker. De gamle eierne beholdt tomten, men de manglet
fortsatt penger til nytt bygg.
Det var da Ann Sofie, som var enkedronning av Danmark og Norge, skjenket sitt peneste porselen slik at Hospitalet kunne bygges der det står i dag.
Den ble bygget i mur og ble laget av danske og tyske murere.
De prøvde også svenske murere men de var ikke til å stole på.

 

På taket ligger det 325 tusen takstein som ble sendt med skip fra Slesvik Holstein i Tyskland som den gang lå under
Danmark. Hospitalet stod ferdig i 1762 og de første beboerne flyttet inn før bygget var ferdig.
Det ble da dannet to stiftelser under samme tak.

 

På annen hver dør på hospitalet står AS og FADL.
Det var en grevelig- og en dronningstiftelse.
Det første greven sendte opp var dostoler og bibler.
Den første styreformann var presten i Larvik kirke.
De hadde bønneplikt to ganger om dagen og plikt til å møte i kirken hver enste søndag.
Frem til 1900 tallet var det kun tillatt med damer, men det ble etter hvert åpnet for begge kjønn.

 

Vi beveger oss til 1940 og under krigen var det ingen folk i
Hospitalet. De som bodde der ble flyttet til Fritzøe hus.
Der ble de helt frem til 1945. Det var Treschow som bestemte dette.

 

På 1800 – 1820 tallet var det en grevelig skole og en fri
skole på Hospitalet. Der kunne byens barn gå på skole.
De som gikk på den grevelige skolen kom fra husholdinger i
middelklassen, mens friskolen var for fattige.
Poenget var at de skulle ha minst et fattig barn i klassen på den grevelige skolen.
I dag bor det fortsatt folk i Hospitalet, men modernisering
er gjort etter godkjennelse av riksantikvaren.
Den blir fortsatt brukt til bolig for eldre folk.
Det er det eneste hospital som fortsatt blir brukt til bolig for
eldre. I Oslo var det også et hospital, men det var stengt for folk flest og blir ikke brukt til bolig til eldre i dag.
Nå i 2011 er Hospitalet brukt til omsorgsbolig for eldre.
Vi bør være stolte av Laurvik Hospital som ble fredet i 1913.

  

Peter Odee Øster

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

More Stories From Uncategorized