Roboten Asimo


Jenteroboten som Personlig assistent

 

 

Når datamaskinen kom på 80 tallet,  hadde vi liten tro på at dette kom til å bli en suksess,. Vi ler på samme måte av roboten nå, og har ikke troen på at det vil bli et viktig verktøy.

 

Det er kommet ny teknologi innenfor robotteknologi. Dette

innebærer at robotene snart kan tenke selv, og lære seg å gjøre nye ting, på samme måte vi mennesker tilegner oss kunnskaper.

 

 

Dette er  kommer til å bli den

optimale personlige assistent for

Funksjonshemmede en gang i fremtiden, og for andre hjelpetrengende. Roboten

ikke trenger hvile, og vil være tilgjengelig

når brukeren har behov for det, hele

døgnet.

 

 

Det er Japan som er fremst                                                  

på robotteknologi, der har de

utviklet en menneskelig robot

som kan tenke og programmeres

etter brukerens behov. Denne kan også lære seg nye ting.

 

 

Honda Assimo er et eksempel på en slik robot. Den har vært på

utviklingsstadiet siden 1986,

da het den Honda Asimo Bent,

de siste årene  har det vært en stor

Utvikling innen slik teknologi.

I år 2012  får vi se de første assistentrobotene, jeg tror at vi

funksjonshemmede kommer til å få robot som hjelpemiddel

igjennom NAV en eller annen gang i fremtiden.

I 2015 skal denne roboten prøve seg som personlig

assistent på et gamlehjem i Japan, der et forskerteam samtidig skal finjustere programvaren. De kan programmere roboten til å gjøre akkurat som brukeren har behov for.

 

Jeg tror det er 20 år til  roboter kan tenke på lik linje med et

voksent menneske, dette blir interessant å følge med på!

 

Ole Reidar