Beitostølen Helsesportsenter


Beitostølen Helsesportsenter(BHSS) er en
helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. Vi bruker tilrettelagt fysisk
aktivitet som hovedvirkemiddel. I vår tilnærming og økt aktivitet og deltagelse
gjennom livet er vår visjon for
virksomheten. Vi gir tilbud til barn (6-16 år), ungdom og voksne med
funksjonsnedsettelse. I tilknytning til vanlige opphold for barn gir vi også et
familietilbud til pårørende og søsken under deler av oppholdet. Vi tar i bruk
nye fasiliteter fra sommeren 2011 – 16 nye brukerrom og moderne spisesal og
kjøkken. For ungdom og voksne har vi utviklet en nettbasert oppfølging etter
opphold – aktiv  oppfølging. Les mer om
oppholdene våre her og hvordan du søker om opphold. Vårt tilbud er tilgjengelig
for brukere fra hele landet – ingen egenandel. Vi gir årlig tilbud til om lag
700 brukere, og det gjør vi med trygg faglig forankring et medisinsk  og pedagogisk fagmiljø med høy kompetanse og
over 40 års erfaring.

Behandlingstilbudet

Primære målgrupper for opphold ved BHSS er

Barn i grunnskolealder

ungdom 16-25 år

voksne

 

Ved BHSS kombinerer vi bruk av tilrettelagt fysisk
aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og ansvar for
egen re- habiliteringsprosess. Våre brukere får tilbud om 1-4 treningsøkter pr,
dag, avhengig av funksjonsnivå og målsetting. Oppholdet organiseres  og gjennomføres av et tverrfaglig team
bemannet med fysioterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør, lege, sykepleier,
og sosionom. Brukerne har gode muligheter
for egen trening gjennom tilgang
til utstyr og fasiliteter også utenom behandlingstiden. Institusjonen
har døgnkontinerlig  beredskap av
sykepleier og lege. På kveldstid og søndager, tilbys et variert
aktivitetsprogram som også omfatter sosiale aktiviteter, forming, kultur og
underholdning. Institusjonen har oppdatert utstyr i forhold til de aktivitetene
som tilbys.Dette gjelder både spesial tilpassede aktivitetshjelpemidler, mer
vanlig treningsutstyr samt adekvat medisinsk utstyr. BHSS har et meget
omfattende lager som representerer et bredt utvalg av moderne

aktivitetshjelpemidler til personer med ulike
funksjonsnedsettelser. BHSS har tilsagnskompetanse for og kunne bestille egnede
hjelpemidler til oppfølging lokalt. Våre moderne aktivitetsfasiliteter og utstyr
som som i kombinasjon med inspirerende natur gir oss fleksibilitet til og tilby
et bredt spekter av aktiviteter inne og ute tilpasset den enkeltes
forutsetninger. BHSS  satser på et sunt
og variert kosthold og har solid erfaring i ulike dietter og spesialernæring.
Det gis tilbud om kostholdsundervisning på gruppenivå, individuell veiledning
omkring kosthold gis ved behov. Et opphold ved BHSS dekkes i sin helhet av det
offenlige.

Høvding

BHSS
arrangerer  i samarbeid med Cp
foreningen et opphold for  voksne
mennesker med cerebral parese.

 

 

Hvem kan delta

Målgruppen er voksne personer fra26 år med diagnosen
cp. Du må være motivert for å dele dine erfaringer og samtidig være villig til
og prøve ut nye aktiviteter. De som trenger assistanse til daglig stell,/
gjøremål, må ha med egen ledsager.

Tid 10 oktober – 28 oktober 2011.

 

Søknad/ inntak

Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør  vedlegges relevante epikriser  og / eller infomasjon fra annet fagpersonell
– for eksempel fysioterapeut eller sosionom. Vi benytter ikke søknadskjema, og
søknaden kan gjerne  skrives i brevs
form. BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak ved BHSS vurderes av
inntaksteam/ medisinsk ansvarlig overlege. Sentralt enhet for rehabilitering S
ER avgjør retten til helsehjelp for søknader fra fastlege.

Ung  2011

Beitostølen helsesportsenter  arrangerer i løpet av 2011 tre
aktivitetsopphold spesielt tilrettelagt for unge voksne med nedsatt fysisk
funksjonsevne. Opplegget bygger på positive erfaringer fra tilsvarende opphold
i 2009 og 2010.

 

Målgruppe

Unge voksne med nedsatt fysisk funksjonsevne i alder
18- 35 år. De som trenger assistanse til daglig stell og gjøremål må ha med
egen ledsager. Ta kontakt med BHSS for nærmere informasjon om dette.

 

Varighet og tidspunkt

Alle opphold er av tre ukers varighet og gjennomføres i
følgende perioder;

Opphold 1: 17 januar- 4 februar 2011

Opphold 2: 4 april – 20 april / 26 april – 6 mai 2011
delt opphold grunnet påske)

Opphold 3: 29 november – 16 desember 2011

 

Søknad /inntak

Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges
relevante epikriser og / eller innformasjon fra annet fagpersonell – for
eksempel fysioterapeut, sosionom eller lærer. Vi benytter ikke søknadsskjema,
og søknaden kan gjerne skrives i brevs form.

 

Søknadsfrister

Opphold 1: 17 august 2010

Opphold 2: 4 november 2010

Opphold 3: 29 juni 2011

BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak  ved BHSS vurderes av inntaksteam /
medisinsk  ansvarlig overlege. Sentral
enhet for rehabilitering ( S e R) avgjør retten til helsehjelp for søknader fra
fastlege.

OM Oppholdet

Et ordinært brukeropphold for voksne varer vanligvis 4
uker. Barn tilbys opphold av 2/1/2 ukes varighet. Nødvendig ledsager får  dekket reise og opphold via folketrygd og
driftsavtaler med Helse Sør – Øst R H F. Evt lønn dekkes ikke av BHSS.

 

Døgnrytme ved senteret

kl 0800 – 0845 Frokost

kl 0915 Oppstart aktivitet

kl 1200 -1300 Lunsj

kl 1400 Oppstart aktivitet

kl 1600 -1700 middag

kl 1700 Fritidsaktiviteter

kl 1900 -2000 Kveldsmat

kl 2000 Fritidsaktiviteter

 

Lørdag

kl 0800 – 0845 Frokost

kl 0915 Oppstart aktivitet

kl 1230 – 1330 middag

kl 1600 -1700 kaffe

kl 1800 – 1900 Kveldsmat

 

Søndag

kl 0830 -0930 Frokost

kl 1230 – 1330 middag

kl 1600 – 1700 Kaffe

kl 1800 – 1900 Kveldsmat

 

Det gis tilbud om fritidsaktiviteter lørdag og søndag
etter egne programmer. Det kan i løpet av perioden bli noen mindre justeringer
av tidspunktene.

 

Treningsprogrammet

Treningsprogrammet settes opp på bakgrunn av brukerens
mål, behov og ønsker, samt samtale, legeundersøkelse, funksjonsvurdering, og
evt tester. Voksne brukere er knyttet til grupper på  ca 15 personer. Barne og ungdomsgruppene
består av 7 8 barn pr gruppe. Treningen ledes av et tverrfaglig team. Det
legges mest mulig vekt på aktiv opptrening, derfor benyttes passive
behandlingsformer som f. eks elektroterapi, varme /massasje o.l, bare
unntaksvis. Det er fulldags trening mandag til og med fredag, lørdag er det
trening på formiddagen. Tilbudet består av både inne – og uteaktiviteter hele
året.

 

Besøk av pårørende

Som en del av behandlingsopplegget kan det for enkelte
brukere være ønskelig med deltakelse av pårørende. Vi har desverre ikke egne
overnattingsmuligheter på Helsesportsenteret, men kan være behjelpelig med
informasjon om annen losji på Beitostølen. Ta eventuelt kontakt med Beitostølen
Turistinformasjon tlf 61 35 32 00 eller epostadresse: info@visitbeitostolen.com
Det er mulig for pårørende å spise middag ved senteret. Brukeren må avklare
dette med kjøkkenet senest dagen før. Matbillett kjøpes i resepsjonen.

 

Informasjonsbrosjyre

BHSS sender ut informasjonsbrosjyre til alle som har
fått innvilget opphold. Brosjyren finner du her:

Informasjonsbrosjyre ( pdf)» velkommen til
oss»)

Aktiviteter

Noen av de viktigste aktivitetene er

Salaktivitet

Basseng

Avspenning

Dans

Medisinsk treningsterapi

Ridning

Ski/ langrennspigging

Alpint stående / sittende

Is aktivitet

Rullestolpigging

Sykling(singel, tandem, 3 hjul, samt armsykling)

Friidrett

Roing/ padling

Turgåing/ løping/ bruk av spark og rullestol

Bueskyting

Orientering/ terrengleker

Ballspill

Klatring( terreng, klatrevegg ute/ inne)

Hundekjøring vinterstid

Friluftsliv

 

Besøk av pårørende

Som en del av behandlingsopplegget kan det for enkelte
brukere være ønskelig med deltakelse av pårørende. Vi har desverre ikke egne
overnattingsmuligheter på helsesportsenteret, men kan være behjelpelig med
informasjon om annen losji Beitostølen. Ta eventuelt kontakt  med Beitostølen turistinformasjon tlf 61 35
32 00 eller epostadresse: info@visitbeitostølen.com

Det er mulig for pårørende å spise middag ved senteret.
Brukeren må avklare dette med kjøkkenet senest dagen før. Matbillett kjøpes i
resepsjonen.

Informasjonsbroskyre

Bhss sender ut informasjonsbroskyre til alle som har
fått innvilget opphold.

MARTIA