gamle Larvik : Alfred Andersen


Historien om Alfred Andersen Mekaniske Verksted (til 1993)

 

Familien Anderson, senere Andersen, kom opprinnelig fra Sverige. Alfred Theodor Andersen ble født i 1851.

Alfreds far, Mathias Andersen, starter smedforretning på

Smiestranda. Der begynner Alfred Theodor i lære.

 

Alfred tar svennestykket, som grovsmed og kleinsmed, for så å dra til USA. Nærmere bestemt Mississippi, hvor han arbeider på en

elvebåt. Arbeidsinnsatsen var viktig i USA på denne tiden. En læresetning Alfred Andersen tok med seg hjem: ”Hver mann blir dømt etter sitt eget verd, ikke etter den stand han tilhører.”

Han returnerte hjem til Larvik og giftet seg i 1877.

 

Alfred leide en smie på Hølen Verft, her laget han utstyr til hval og selfangst. Han smidde også det nye spiret til Tjølling kirke.

Lønnen i 1880 var 3 kroner dagen.

Alfred kjøper en tomt på Østre Halsen, og etablere sin egen smedjeforetning i 1883.

 

Materialene som ble brukt under byggingen av smia kjøpte Alfred under en auksjon etter et forlis.

Verkstedet ble flyttet til der det ligger i dag, i 1902.

Alfred Andersen bygde leiligheter og hus for arbeiderne på Torstrand.

I 1912 hadde Alfred Andersen 5 store avdelinger og en stab på 280 ansatte. Fabrikkområdet var 30 tusen km2 stort.

Alfred Andersen betød mye for Fram idrettsforening. I 1935 gav de spillerne fri med lønn, for å dra inn til Oslo for å spille kamp. Dette kaltes for den første sponsingen.

Bedriftens bemanning i 1971 var ca 350 ansatte, i 1972 ca 300, og i 1991 hadde bedriften 395 ansatte.

Svenor AB opprettet fabrikk i Sverige i 1974. Bedriften i Orsa ble bygget opp til en styrke på 40-50 mann. Svenor AB avviklet virksomheten etter 12-13 år.

I juni 1988 ble Alfred Andersen forsøkt kjøpt opp, men oppkjøpet ble avverget, ved å etablere et holdingselskap å tilby aksjonærene en høyere kurs.

 

Dårlige tider på begynnelsen av 90-tallet førte til at 80 ansatte ble permitert i 1991- 1992. Alfred Andersens kontrakt med Norwegian Contractors i forbindelse med Troll-utbyggingen i 1993,  som forøvrig var den største i bedriftens historie, reddet den videre driften.

Frem til 1993 hadde Alfred Andersen AS bygd ca halvparten av Norges stålbroer.

5. november 1993 feiret Alfred Andersen Mek. Verksted & Støberi AS sitt 100 års jubileum.

 

 

 

(Kilde: Larviks Historie 2 og 3, og Per Nyhus; Larvik før og nå.)

Belinda