Litt historie

HISTORIEN OM FUNKSJONSHEMMETES FØRSTE AVIS I

LARVIK (FRA ”GJÆRDAL INFO” TIL ”AOK POSTEN”).

I VÅREN 1994, PÅ GJÆRDAL 12, BLE DET BESTEMT PÅ

ALLMØTE AT HUSET SKULLE LAGE EN AVIS OG JEG

FIKK I OPPGAVE Å STARTE DENNE AVISEN.

DET VAR HØSTEN 1993 OG JEG BEGYNTE PÅ GJÆRDAL

12 ETTER Å HA AVSLUTTET VIDEREGÅENDE SKOLE.

JEG FIKK EGET KONTOR MED EN DATAMASKIN .

 

 

FØRSTE NR AV ”GJÆRDAL INFO” KOMMET UT I JUNI

1994, MEN FRA HØSTEN SKULLE JEG PÅ

FOLKEHØYSKOLE OG MÅTTE FINNE EN NY

REDAKTØR

TIL ”GJÆRDAL INFO” SOM KUNNE OVERTA ANSVARET

FOR AVISEN MENS JEG GIKK PÅ FOLKEHØYSKOLE.

JEG GIKK PÅ MEDIA LINJE.

DET VAR ELLEN SOM OVERTOK AVIS. ELLEN JOBBET

MED AVIS PÅ VOKSENOPPLÆRING, HUN FIKK

TRYKKET OG SOLGT AVIS PÅ VOKSENOPPLÆRINGEN

OGSÅ. ELLEN GJORDE DET BEST HUN KUNNE FOR

AVIS.

JEG KOM TILBAKE HØSTEN 1995 OG VI SKULLE JOBBE

SAMMEN MED AVIS, MEN SLIK BLE DET IKKE,

DESSVERRE. ELLEN BLE VERRE AV SYKDOMEN SIN

OG

JEG OVERTOK HOVEDANSVARET FOR AVISEN IGJEN.

JEG HADDE LYST PÅ NYTT NAVN PÅ AVISEN OG

KALTE DEN FOR ”LARVIK PU” (PU FOR PSYKISK

FUNKSJONSHEMMETE).

DET VAR IKKE POPULÆRT OG ”LARVIK P.U” KOM UT I

BARE EN UTGAVE OG DET VAR TIL JUL 1995.

I JANUAR 1996 FIKK AVISA NYTT NAVN

”VANNBLEMA” OG DET NAVNET BLE BRUKT I ÅRENE

FRA 1996 TIL 1999.

PÅ DENNE TIDEN FIKK JEG OGSÅ EN NY

MILJØARBEIDER SOM HET HENNING. HENNING VAR

EN POSITIV PERSON SOM SPREDTE GLEDE RUNDT SEG

I MILJØ. JEG MØTTE OGSÅ EN SIVILARBEIDER SOM

HET HAAVAL. HAN VAR VELDIG FLINK MED DATA.

HAAVAL LÆRTE MEG MER OM DATA, BLANT ANNET

HVORDAN OPPSETTE EN DATAMASKIN. HAN LÆRTE

MEG OGSÅ PROGRAMMERING, QBASIC OG VISUAL

BASIC.

TILBAKE TIL VANNBLEMA. JEG JOBBET VELDIG

HARDT MED ”VANNBLEMMA”. HAR SKREVET

ARTIKKLER PÅ DATAMASKIN OG JEG MÅTTE SKRIVE

RIKTIG BOKSTAVER OG ORD, FOR DEN GANG HADDE

JEG IKKE NOE HJELPE PROGRAMMER SLIK DET ER I

DAG. I DAG FÅR JEG EN LISTE MED ORD PÅ

DATAMASKIN OG JEG TRENGER BARE Å TRYKKE PÅ

F1 FOR Å VELGE ORD SOM TRENGS. OFTE SATT JEG

HJEMME OM KVELDENE OG SKREVET EN ARTIKKEL.

JEG LÆRTE HENNING Å SKRIVE PÅ DATAMASKIN.

”VANNBLEMA” BEGYNTE Å BLI MYE BEDRE. VI (

HENNING OG JEG) INTERVJUET EN KULTURARBEIDER

SOM JOBBET I ”KULTUR FOR FUNKSJONSHEMMETE”.

HAN KOM MED EN IDE.

DE HADDE EN FLOTT KOPIERINGSMASKIN DER OG VI

KUNNE TRYKKE ”VANNBLEMA” DER EN STUND.

HENNING SLUTTET Å JOBBE MED MEG OG DET VAR

HAAVAL SOM OVERTOK ETTER HENNING. HENNING

BEGYNTE Å KJØRE GJÆRDALS MINIBUSS.

HAAVAL OG JEG JOBBET MEST MED DATA OG

PROGRAMMERING. OGSÅ MED ”VANNBLEMMA”.

ANITA RØSJORDET OVERTOK ETTER HAAVAL IGJEN..

DA HADDE JEG PLANER OM Å STARTE RADIO

VANNBLEMMA. VI HADDE FÅTT ØKONOMISK STØTTE

TIL Å LAGET 3 PROGRAMMER. RADIO VANNBLEMMA

HAR ALDRI KOMMET PÅ LUFT OG JEG VAR UTBRENT.

HADDE BEHOV FOR Å GJØRE NOE ANNET OG TOK

DERFOR EN PAUSE FRA GJÆRDAL

AKTIVITETSSENTER. ÅRET VAR 1999.

NYE TIDER

JEG BEGYNTE PÅ SENTERET IGJEN I MAI 2005. DA

FLYTTET SENTERET FRA GJÆRDAL 12 TIL BORGEJORDET

23. JEG SKULLE JOBBE MED MITT FOREDRAG. ETTER

HVERT BEGYNTE JEG MEG AVISEN IGJEN OG I JANUAR

2007 KOM FØRSTE UTGAVEN UT. DEN HET ”NYTT I

LARVIK”. JEG HADDE TO MEDARBEIDERE I AVISA.

I DAG HAR AVISEN NYTT NAVN ”AOK POSTEN ” OG VI ER

FLERE ”JOURNALISTER” SOM SKRIVER OM FORSKJELLIGE

TEMAER.

SIDEN 1994 HAR AVISEN FOR FUNKSJONSHEMMETE

UTVIKLET SEG VELDIG MYE OG HAR OGSÅ FÅTT ET

ANNET INNHOLD.

SJEFREDAKTØR OLE REIDAR

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.