Hvor sta er du?


Jeg er veldig sta!

Stahet er en viktig egenskap å ha, slik

kommer man seg frem i livet.

Stort sett er jeg også veldig tålmodig!

Begge disse egenskapene er kjempeviktig

å ha. Slik kan jeg arbeide med flere ting på samme tid. Jeg kan aldri gi opp! Og jeg bruker god tid på ting. Jeg må for eksempel løse problemer på datamaskinen.  Jeg vet at vil jeg ha det gjort må jeg fullføre oppgaven.

Jeg kan ikke jobbe så fort på grunn av min CP.

Vi  funksjonshemmede trenger å være veldig sta! Vi greier ikke komme opp til Norges høyeste fjelltopp alene. Og hvis du ikke kan be til Gud i himmelen, da må du ha tro på deg selv at du klarer det!

Du får mer tillit og du får et bedre selvbilde når du klarer å gjøre ting selv. Jeg synes det er viktig å få prøve nye ting selv. Det er også viktig å prøve på nytt dersom du feiler, og ikke gi opp.

 

 

 

 

 

 

Til slutt vil jeg si at det er veldig viktig å prøve seg på nye ting! Da kan du nemlig lære noe nytt, selv om det for mange av oss tar lenger tid, enn for andre!!

 

 

Ole- Reidar