Hvordan vil Høyres politikk forandre Norge?


BelindaHøyre LogoBelinda

 

Vil Høyres politikk forandre Norge

 
Høy re arbeider for at Norge skal ha verdens beste skole. Dette er en av Høyres hjertesaker. Politikerne vil løse utfordringen med bedre veier og kollektivtrafikk. Arbeidet med å få kortere helsekø, og slippe inn flere private aktører få en bedre helsepolitikk. Et av Høyres mål er å skape tryggere arbeidsplasser. Når det gjelder fødselspermisjonen har Høyre ment at foreldrene bør ha mulighet til å kunne fordele permisjonen mellom seg . Fedrene skal ikke måtte tvinges til å måtte ta pappapermisjon.
Høyre mener at mulighetene for å gi barn en bedre oppvekst bør styrkes, dette betyr at de vil gi barnefamilier mulighet til å kunne kombinere jobb og familie og gi familier med barn flere og tilgjengelige plasser i barnehagen.
Høyre ønsker å føre videre dagens ordning i forhold til bompenger.
Pleietrengende bør få mer makt over eget liv i stedet for at vilt fremmede skal hjelpe dem. Høyre vil ha en friere og mer uavhengig kultur og sikre mangfold.
Høyre vil beholde NRK- lisensen men de stiller større krav til NRK. Men de sier samtidig nei til å innføre kringkastningsavgift for datamaskiner og mobiler.
Høyre vil trappe opp den sivile beredskapen og ønsker å prioritere den, de lover flere politifolk og synligere politi i gatene
Høyre vil arbeide for å legge til rette for flere omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede med pleiebehov.
Belinda