Lydbok fra omstridt advokat


Geir  Lippestad har skrevet ei bok som heter «Det kan vi står for». Utgaven på lydbok kommer 20. mai. Geir Lippestad leser selv på lydboka. Der forteller han om sitt liv. I sin første bok bruker han et fast uttrykk i språket om å være «advocatus diaboli» – djevelens advokat. Hva slags menneske var det som tilsynelatende uten betenkeligheter kunne si ja til slik oppdrag?  Selv advokatkolleger rynket  brynene.

 

I denne boken reflekterer Geir Lippestad over verdiene som har styrt forsvaregjerningen og hans øvrige livsvalg. I bunnen ligger en urokkelig tro på menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.  Disse prinsippene er ufravikelige; rettsstaten må omfatte alle. Uten unntak –selv de som vil den til livs. 

 

 

Ole Reidar