Minspeak


MINSPEAK

Ole radar

Ole Reidar  Hansen

I Amerika på 1980 tallet begynte utviklingen om Minspeak for cp-rammede. Minspeak er kanskje den mest brukte programvaren i supplerende kommunikasjon i verden i dag. Når den ble introdusert representerte den imidlertid et betydelig avvik fra den tradisjonelle måten å se på symboler for datasystemer generelt og for språk representasjon spesielt.

 

En mann ved navn Bruce Baker, som jobbet med et doktorgradsprogram i  moderne lingvistikk og språk, underviste ved Middlebuy språkseter i Vermont. Bruce kom bort i supplerende kommunikasjon da han undersøkte forskjellige symbolspråk som talehemmede brukte. Da han skulle intervjue de talehemmede fikk Bruce Baker sett hvordan de talehemmede sliter med å stave og ikke finner ord for hvert symbol. Da begynte han å tenke på kode systemet.  

Sommeren 1980 fikk Bruce ideen til Minspeak.

I september 1980 deltok Bruce på en konferanse om supplerende kommunikasjon. Der møtte Bruce en flink ask-bruker som het Richard Greechs. Richard Greechs har vært gjesteprogrammerleder på noen konferanser. Han ble interessert i Minspeak. Richard fortalte Bruce at han var veldig interessert i Minspeak. Richard og Bruce snakket i telefonen noenECO2-ECOP ganger med hverandre. Richard fortalte at han bruker et tallsystem. Richard forsikret Bruce Baker at ingen andre hadde gjort noe lignende før som Minspeak.  

Mayaindianernes språk. 

Bruce Baker jobbet med Maya indianernes språk. Maya indianerne hadde eget bildespråk som Bruce brukte å bygge Minspeak på. Mayaindianerne brukte for eksempel et bildet av en hai. Bilde representerer ikke bare haier men også havet, fargen grønn og steinen jade.

Bruce  jobbet med forskjellige språk programmering for datamaskiner, men kunne ikke nok selv om programmering.  Bruce møtte en tidligere elev av han som het Kenneth. Kenneth fikk til den første Minspeak program på vanlig datamaskin våren 1981.

I år blir Minspeak oversatt til norsk av en prosjektgruppe innenfor Nav kompetansesenter. Frank Lunde har i flere år jobbet for å få oversatt Minspeak. Han tok kontakt med meg og lurte på om jeg ville være den første i Norge til å teste ut en norsk versjon. Det ville jeg selvfølgelig! Jeg har hatt en Minspeakmaskin i noen uker nå, og det virker veldig bra! Kom gjerne innom på grafisk og se hvordan den virker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

More Stories From Uncategorized