Norges blindeforbund


   Norges Blindeforbund

 

 

 

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

 

Norges Blindeforbund blir stiftet

I september 1900 gikk syv blinde ungdommer fra Trondheim til blindeskolen i Klæbu for å stifte » De blindes selvhjælpsforening «. I 1909 skiftet de navn til Norges Blindeforbund.

 

Blinde ble solgt på auksjon

Det var vanskelig å å klare seg selv som blind for 100 år siden. Blinde og svaksynte ble ofte gjemt bort og nesten alltid forsørget av familien. En del opplevde  å bli » solgt » på en omvendt auksjon, den som var villig til å brødfø den blinde for minst betaling, fikk» tilslaget».

Mulighet til å tjene penger

Det ble et viktig mål for de nystiftede blindeorganisasjonene å gi blinde og sterkt svaksynte muligheter til å få solgt egne håndverksprodukter og det ble etablert blindes utsalg i Trondheim, Oslo og Bergen. I Oslo kan du fremdeles besøke Adaptor ( tidligere Blindes produkter) som ligger vis a vis Blindeforbundets hovedlokaler.

 

Etablerte trykkerier og biblioteker

For 100 år siden ble blindeskrift trykt for hånd ved at hver prikk måtte presses ned i papiret med en pren ( nål). I 1909 ble det som i dag er Norges Blindeforbunds trykkeri etablert og dermed økte

muligheten for å trykke blindeskrift dramatisk Bl.a: fikk alle medlemmer av Norges blindeforbund rask tilbud om et bla i blindeskrift hjem i posten hver uke! Etter hvert ble det også etablert blindeskriftbibliotek  i Trondheim, Oslo og Bergen. På slutten av 50 tallet fikk bibliotekene også en bokstamme av lydbøker.

 

Blindetrygd

Etter kraftig påtrykk fra Norges Blindeforbund ble den såkalte» blindetrygden» innført i 1936. I starten fikk blinde på landet 30 kroner i måneden, men de som bodde i byen fikk 40 kroner i måneden.

 

Arbeidskonsulent

I 1936 fikk Norges Blindeforbund sin første arbeidskonsulent. Denne stillingen skulle i tiårene som fulgte hjelpe flere hundre blinde og sterkt svaksynte

 

Mange viktige støtteforeninger

I mellomkrigstiden og årene etter 2. verdenskrig ble det stiftet flere hundre blindesakslag som har samlet inn store beløp til driften av Norges Blindeforbund. Blindesakslagene bidro også sterkt i organiseringen av blindesakskveldene i tiårene etter 2. verdenskrig der Stordahl, Engerdahl og Anders Sus ble noen av de mest profilerte artistene.

 

Opplæring og hjelp

Tidlig på 60 tallet etablerte Blindeforbundet en sosialtjeneste med sosialkonsulenter over hele landet. Disse bisto synshemmede som trengte hjelp og bidro til at mange som tidligere ikke kom i kontakt med organisasjonen, nå fikk hjelp. På starten av 70 tallet tok rehabiliteringsvirksomheten form, og nye synshemmede fikk tilbud om opplæring for å mestre situasjonen uten syn best mulig. I 1984 sto Blindeforbundets senter i Hurdal ferdig, og mange har lært mye på kursene ved senteret.