Oppussing av torget


I uke 3 startet arbeidet med oppussing av torget i Larvik.
Fra onsdag 14.januar og fremt til 17.mai vil torget være avsperret pga. arbeid.

Det er entreprenørfirma Aakerholt, Steen og Lund AS fra Sandefjord som skal utføre arbeidene og gi Torget et ansiktsløftning.

Torget vil bli fysisk utilgjengelig for publikum frem til 17.mai.

I fjord høst vedtok politikerne at kommunen skal bruke 5 millioner kr. på en solid revitalisering av Torget. Når arbeidet er ferdig til våren, blir det en langt mer åpent torg enn hva som er tilfelle i dag.

Steiner skal demonteres

Demonstrasjonsmuren skal forsiktig demoteres og lagres på et trygt sted for etterbruk.
Etter hovedgrep blir å erstatte steininstallasjonene med et amfi, noe som vil åpne opp mot Sigurdsgate og Oskars gate for å gjøre plassen mer tilgjengelig ovenfra.
Amfiet skal få lave sittetrinn og utformes i naturstein, i samspill med materialene som er der fra før. Om det lar seg gjøre, vil noe av steinen benyttes.

Det blir også universell utforming, med ledelinjer for synshemmede.

Den største utfordringen blir sannsynligvis å flytte sklien og den lave steinen som montert ved siden av talestolen.
– De veier henholdsvis 10 og 14 tonn.
Det som er sikkert er at talerstolen og sklien forsatt vil få sin plass på det nye Torget, det samme gjelder minnesmerket etter 22.juli.

De sju trærne som i dag smykker øvre del av Torget skal fjernes
– Enkelte av trærne er skadet. Alle blir derfor fjernet ov vil erstattet med fem nye lindetrær.

Drøyt 120 kvadratmeter av Torget og 700.000 kr. av de bevilgede pengene skal gå til å lage et feiende flott lekeplass.
Larvik Kommune gikk utradisjonelt til verks når den nye lekeplassen skulle utformes, inviterte alle barn til å tegen å lekeapparatet som skal bli et bærende element i lekeparken.
– Dette gleder vi oss veldig til. Flinke folk involvert i prosjektet og vi har stor tro på at et godt resultat.

VI regner ikke med at arbeidene vil være til hinder for forretningsdrivere og kunder, men det vil bli litt anleggstrafikk.
Entreprenøren har avtale med kommunen at de kan bruke deler av parkeringsplassen på Bøkkerfjellet som riggeplass. mainimage_2