Taushetsplikt og facebook


Taushetsplikt og Facebook

Taushetsplikt er viktig, Alle helsepersonell har taushetsplikt. Det er ment som en trygghet for oss som er brukere av norsk helsevesen.

Generelt kan man si at alle som gir helsetjenester eller opplæring og lignende har taushetsplikt.

Taushetsplikten er viktig for at man som bruker av en helsetjeneste skal kunne få den hjelp man trenger uten at informasjon skal

komme til folk som ikke har noe med det å gjøre.

Den gjør også at du som bruker skal kunne være en vanlig person i samfunnet uten at alle vet om at du får helsehjelp eller lignende.

 

I de siste årene har det kommet flere utfordringer i forhold til

sosiale medier, og taushetsplikt. Det kan by på noen utfordringer dersom en ansatt for eksempel er venn med en bruker/tjenestemottaker på Facebook. Det er derfor ikke så lurt at  brukere og personale er venner på  Facebook. Man bør i hvertfall tenke seg nøye om får man blir venner med noen på Facebook fordi

veldig mange ”utleverer” mye informasjon der.

 

Ole Reidar