ULOBA I Larvik kommune


ULOBA startet i 1991, som en landsomfattende

organisasjon som har som hovedoppgave å bistå funksjonshemmede som BPA. (brukerstyrt personlig assistent)

Oppgaven ULOBA bistår med er at om en bruker har lyst til å
besøke sin mor eller venn, kan han eller henne ta kontakt og få en assistent til å være med. Det er veldig positivt for brukeren av tjenesten og kunne styre tiden sin selv.

Alle kommunene ønsker ikke å ha ULOBA. Om kommunen går inn for å innføre brukerstyrt personlig assistanse, fatter

kommunen vedtak om hvem som skal få det, og da er det

ULOBA som ordner en PBA.

Vi funksjonshemmede i Larvik vil ta opp kampen om å få brukerstyrt personlig assistanse.

 

ULOBA er et nonprofit andelslag for funksjonshemmede som har borgerstyrt personlig assistanse. Andelslaget eies og

drives av funksjonshemmede selv, ut i fra tanken om likemannsarbeid.

 

Å samarbeide med ULOBA er en reell arbeidsavlastning for kommunen. Kommunens rolle er å fatte vedtak om BPA og å finansiere borgerens assistanse i samsvar med de inngåtte kontraktene.

 

Larvik Kommune sier at det blir mye  dyrere Med ULOBA. Det mener jeg er løgn, fordi det koster mer med sykehjemsplass enn med ULOBA.  Larvik kommune skjønner ikke det .