Unge funksjonshemmede


AmalieUnge funksjonshemmede har laget et notat om ungdom og hjelpemidler. Her skriver vi hva som skal til for at unge mennesker får et godt hjelpemiddeltilbud. Noen av punktene som blir tatt opp et eget ungdomsperspektiv.
Det et forskjell på hva slags hjelpemidler ungdom trenger, sammenlikner med andre aldersgrupper. Et eksempel som tas opp i notater er behovet for livsfase- og livsstilstilpasninger av hjelpemidlene. Dessuten kan ikke ungdom få støtte til hvitevarer vaskemaskin m.m fordi dette regnes som allemannseie. Problemet et at det kanskje er allemannseie for voksne, men mange ungdommer som skal etablere seg for første gang, har ikke denne type hjelpemidler. Her trengs derfor er eget ungdomsperspektiv.
Brukerpass for studenter
Brukerpassordningen er et tilbud for erfarne brukere av hjelpemidler. Kort fortalt går det ut på at den enkelte brukeren skaffer seg hjelpemiddelet, uten å gå veien om kommunen. Hensikten er at ting skal skje effektivt, og at brukeren skal ha stor grad av selvbestemmelse. I notatet slår Unge funksjonshemmede fast at intensjonen bak denne ordningen er svært god, og vi tar derfor til orde for at en tilsvarende ordning skal etableres for studenter som trenger hjelpmidler i studiehverdagen.
Anbud
Vi mener at det primære hensynet i hjelpemiddelspørsmål må være behovene til den enkelte, hjelpemiddelets hensiktsmessighet og effektivitet i anskaffelse, opplæring, oppfølging og reparasjon. Vi frykter at anbud i noen tilfeller kan føre til private monopoldannelser, og derigjennom redusert tilbud til brukerne. Derfor vil vi at staten skal utrede hvorvidt hjelpemiddelområder bør være underlagt loven om offentlige anskaffelser, som pålegger anbud i visse sammenhenger, eller ikke.
Flere saker
Notatet tar for seg en rekke flere tema enn disse. Man kan lese hele notatet på våre nettsider. Dersom noen av medlemsorganisasjonene har utfyllende synspunktet oppfordres de til å sende dem til oss, så kan vi ta dem med oss videre i det politiske arbeidet på dette feltet.